Waarom relatietherapie:

Kunnen we nog praten met elkaar, naar elkaar luisteren, horen we wat de ander zegt.
Houden we nog rekening met elkaars gevoelens en wensen of leidt ieder een eigen leven.
Is er nog nabijheid en veiligheid. Wat bindt ons. Zijn we tevreden met elkaar?

vijverWanneer het hieraan schort dan wordt het tijd voor relatietherapie om niet verder uit elkaar te drijven.

Samen inventariseren we welke problemen er zijn, hoe de wensen liggen bij elk.
Staan stil bij de positieve en negatieve gevoelens, om meer begrip voor elkaar te krijgen.
Tot betere communicatie te komen.

 

Bij relatietherapie is het wenselijk dat beide partners komen. Dan wordt snel duidelijk hoe aan elkaar voorbij gelopen wordt. Als therapeut tracht je de mensen te leren meer rekening met elkaar te houden. Dat kan door middel van rollenspel.

Bij toerbeurt worden harde afspraken gemaakt om een wens vervuld te krijgen, een proefperiode wordt afgesproken. Beloftes moeten worden nagekomen.

Er moet geëvalueerd worden, dit om er verzekerd van te zijn dat er niet wordt terug gevallen in oude/ongewenste patronen.

Wanneer gezinstherapie:

Bij problemen tussen ouders en kinderen, bij samengestelde gezinnen, wanneer het gedrag van een kind daar aanleiding toe geeft.

Het ongewenste gedrag van een kind is vaak een boodschap van het kind naar de ouders toe om anders met elkaar en het kind om te gaan.

Vaak kunnen kinderen bij dragen aan het proces van verbetering. In onderling overleg worden ze dan betrokken in het therapeutisch proces. Zij moeten niet onnodig de last van de ouders op hun schouders krijgen.

Bij dreigende scheiding: 
Begrijpt mijn partner mij nog wel. 
Ik voel me niet gelukkig genoeg in de huidige situatie. Ben ik op een dood spoor beland.
Wel of niet doorgaan met de relatie.
Lukt het met hulp samen er nog uit te komen. Ongenoegen in de relatie te veranderen. Gedrag te verbeteren.
Open te staan voor de gevoelens van de ander. Daar rekening mee te willen houden. Een nieuwe koers uit te durven zetten. Hoe kunnen we positief naar elkaar blijven ook in het belang van de kinderen. Hoe kunnen we voor hen het beste blijven zorgen.
Wat en wanneer vertellen we hen waar we mee zitten.